1. Inhoud...

DEEL 1

 1. 1. Inhoud
 2. 2. Begeleidend schrijven
 3. 3. Verantwoording en Taakstelling
  • a. Verantwoording: hoe kom je tot de vraagstelling?
  • b. Levende toekomstbeelden naar je toehalen
  • c. Taakstelling van de Werkgroep Coloriet 1995
 4. 4. Procedure van de Werkgroep
  • a. Samenstelling
  • b. Werkwijze
  • c. Vergaderschema
 5. 5. Uitgangspositie
  • a. Deelnemers
  • b. Personeel
  • c. Accommodatie
  • d. Financiën
 6. 6. Sprong in het diepe: een droom
 7. 7. Tijdpad
 8. 8. Uitleiding DEEL 1

DEEL 2

 1. 9. BIJLAGE 1: Uitgangspunten Deelnemersbeleid
  • a. De Erkenningnormen
  • b. Deelnemer als centraal figuur voor ons aanbod
   • 1. Arbeidsmatig werken
   • 2. Specifieke functies
   • 3. (Extra)-verzorging
   • 4. Basisveiligheid
   • 5. Deeltijd en ouder-worden
  • c. De groep en de groepen
   • 1. De groep als organisatiemiddel
   • 2. De groep als belemmering
   • 3. De groep als deelnemersbehoefte
 2. 10. BIJLAGE 2: Uitgangspunten Personeelsbeleid
  • a. De CAO
  • b. Het personeelslid en zijn/haar professie
   • 1. Bevoegd/onbevoegd/vakkennis
   • 2. Mee-ontwikkelen
  • c. Actiebegeleiding en mentoraat
   • 1. Methodisch denken en handelen
   • 2. Scholing en begeleiding
   • 3. Attitude
 3. 11. BIJLAGE 3: Uitgangspunten Accommodatiebeleid
  • a. Coloriet en haar ateliers
   • 1. Geen ‘eigen groep’ meer
   • 2. De duiventil
  • b. De vleugel
   • 1. Structuur
   • 2. Arbeidsmatig werken
  • c. Dislocatie
   • 1. De ‘andere’ werkplek
   • 2. Projecten
 4. 12. BIJLAGE 4: Uitgangspunten Financieel beleid
  • a. Aanbod en Organisatiemiddelen
  • b. Sponsoring en eigen verdiensten
   • 1. Verdeelsleutel voor eigen verdiensten
   • 2. Functiebudget per deelnemer
   • 3. Mentoraatbudget per deelnemer
  • c. Personeelskosten
   • 1. Verdeelsleutel per deelnemer
   • 2. Arbeidsmatig werken kost geld
   • 3. Basisveiligheid en verzorging kost geld
 5. 13. BIJLAGE 5: Conclusie, Aanbevelingen en Vervolg
  • a. Conclusies m.b.t. het Deelnemersbeleid
  • b. Conclusies m.b.t. het Personeelsbeleid
  • c. Conclusies m.b.t. het Accommodatiebeleid
  • d. Conclusies m.b.t. het Financieel beleid
 6. 14. BIJLAGE 6: Tenslotte, het begin is nu
  • a. Het doel
   • 1. Een toekomstbeeld in grote lijnen
  • b. De weg er naar toe
   • 1. M.B.O.
   • 2. Verbouwing
   • 3. Methodiek
   • 4. Individualisering
  • c. Tijdpad
   • 1. Tijdpad 1990 – 1995
 7. 15. BIJLAGE 7: Uitleiding DEEL 2
  • a. En nu: op de plank ermee?
  • b. Morgen is vandaag gisteren
  • c. Presentatie intern in dagverblijf en extern in de stichting
  • d. Discussie in grote lijnen
  • e. Presentatie extern
  • f. Lopende Zakenlijst