10a. De C.A.O....

Het werk binnen het dagcentrum Coloriet valt onder de werkingssfeer van de collectieve arbeidsovereenkomst voor tehuizen en dagverblijven voor gehandicapten.
Binnen de werkingssfeer van deze C.A.O. zijn voor dagverblijven als de onze de volgende functies geregeld:

 • hoofd
 • adjunct-hoofd
 • groepsleider
 • nog niet gediplomeerd groepsleider
 • activiteitenleider (beweging/handvaardigheid/creativiteit)
 • leider huishoudelijke activiteiten
 • huishoudelijk medewerker/begeleider
 • huishoudelijk medewerker
 • schoonmaker
 • onderhoudsmedewerker
 • bureau-secretaresse
 • administratieve hulp

Alle consequenties voor de arbeidsomstandigheden welke uit de realisering van dit rapport voortvloeien zullen binnen het kader van genoemde C.A.O. (moeten) worden gerealiseerd.
Voor het overige wordt verwezen naar de C.A.O.

10b. Het personeelslid en zijn professie...