11b. De vleugel...

Naast de vier reeds genoemde ateliers heeft het dagcentrum een eigen aangebouwde vleugel. Deze vleugel is speciaal ingericht voor meervoudig-gehandicapten en voor hoog-verzorgingsbehoeftige deelnemers.
Wij duiden deze vleugel aan met HV-groep.
Deze vleugel heeft extra ruimte, speciale sanitaire voorzieningen en extra berging.

In deze vleugel wordt gedeeltelijk een vaste groep deelnemers geplaatst.
Criteria voor plaatsing in de vleugel zijn:

  1. een hoge verzorgingsbehoefte;
  2. meervoudige handicap(s);
  3. extra behoefte aan basisveiligheid.
Als gevolg van een of meer van vermelde criteria wordt geplaatst.
Op basis van a. en b. vindt gedelltelijke plaatsing plaats. Dat wil zeggen, dat voor de vervulling van deelactiviteiten ook van de overige ateliers gebruik kan worden gemaakt.
Op basis van c. vindt een vaste plaatsing in de HV-groep plaats. Het gehele dagprogramma inclusief de deelactiviteiten van deze deelnemer vindt in de HV-groep plaats.

Als gevolg van deze criteria zal het duidelijk zijn, dat de gedeeltelijk of geheel geplaatste deelnemers in de HV-groep slechts een beperkte verblijfstijd beschikbaar hebben voor het verrichten van arbeidsmatige activiteiten (ca. 40%).
De vleugel kan maximaal plaats bieden aan 8 tot 10 hoog-verzorgingsbehoeftige deelnemers.

11b1. Structuur...

De vleugel voor de HV-groep. Aangezien in de HV-groep voor vast die deelnemers worden geplaatst, die extra behoefte aan basisveiligheid hebben, is de groepssamenstelling, de personele bezetting, het dagprogramma nog het beste te vergelijken met de situatie van voor de verbouwing: de leefgroep waarbinnen arbeidsmatige activiteiten worden aangeboden.

Toch zijn er ook hier een aantal kenmerkende verschillen t.o.v. de situatie voor de verbouwing:

  • de ruimte is groter;
  • de ruimte is beter toegerust;
  • de groep vaste deelnemers-HV is kleiner;
  • de groep overige HV-deelnemers maakt de totale groep groter, maar deze zijn gedurende hun deelactiviteiten elders in het dagcentrum;
  • de mentoraatstaak en de functiebegeleidingstaak zijn ook hier gesplitst.
Het grootste kenmerk van deze HV-groep is evenwel de aangeboden structuur: deze levert de vertrouwdheid, veiligheid en de herkenning aan die deelnemers, die daarvan voornamelijk afhankelijk zijn.

11b2. Arbeidsmatig werken...

Hoewel de HV-groep in de vleugel van het dagcentrum nog het meeste lijkt op een ‘oude leefgroep’, wordt ook hier gewerkt volgens hetzelfde systeem als binnen de rest van het dagcentrum.

Deelnemers uit de HV-groep die daar niet op basis van hun extra behoefte aan basisveiligheid zijn geplaatst, hebben hun mentor in de HV-groep, maar verrichten hun deelactiviteiten onder begeleiding van (diverse) functiebegeleiders in diverse ateliers binnen het dagcentrum. Ook al is de totale tijd voor arbeidsmatige activiteiten voor deze deelnemers beperkt.

Deelnemers uit de HV-groep die daar m.b.t. hun extra behoefte aan basisveiligheid zijn geplaatst, verlaten deze groep in principe niet.
Deze deelnemers vinden in deze HV-groep zowel het mentoraat als hun functiebegeleiding. In de beperkte tijd die beschikbaar is voor arbeidsmatige activiteiten worden in deze groep toch per deelnemer deelactiviteiten aangeboden.

11c. Dislocatie...