13c. Conclusies accommodatiebeleid...

  1. Behalve de hoog-verzorgingsbehoeftige deelnemers (HV-groep) komen de groepsruimten en het gebruik daarvan in de oorspronkelijke zin van het woord te vervallen.
  2. Het plan Coloriet 1995 spreekt van 4 ateliers ofwel: werkplekken.
  3. Coloriet 1995 heeft een kantine voor de maaltijd en de gezamenlijke sociale contacten.
  4. De arbeidsmatige activiteiten binnen de HV-groep zullen beperkt zijn door de korte arbeidsmatige verblijfstijd.
  5. De arbeidsmatige activiteiten binnen de HV-groep zullen ook beperkt blijven vanwege de beperkingen in de accommodatie.
  6. De groepsruimte is maximaal ingericht voor verzorging met de nodige sanitaire voorzieningen.
  7. De noodzaak tot dislocatie is als gevolg van ruimtegebrek weggevallen.
  8. De noodzaak tot dislocatie kan als gevolg van groei in de arbeidsmatige ontwikkeling van deelnemers weer actueel worden. Coloriet 1995 staat daarvoor open.
  9. Met de groei van de arbeidsmatige ontwikkeling van deelnemers komen ook de mogelijkheden dichterbij extern activiteiten te verrichten (projecten). Coloriet 1995 staat daarvoor open.
  10. Met de in 1991 geplande realisering van de aparte vleugel voor hoog-verzorgingsbehoeftige deelnemers, ontstaat er geen hogere capaciteit voor die categorie. Er wordt slechts aan de reeds aanwezige deelnemers een meer geƫigende accommodatie aangeboden.

13d. Conclusies financieel beleid...