13d. Conclusies financieel beleid...

 1. Coloriet 1995 kent drie geldstromen aan de inkomstenkant:
  exploitatie, sponsoring en eigen verdiensten.
 2. Coloriet 1995 kent drie geldstromen aan de uitgavenkant:
  aanbod-kosten, organisatiekosten en overige kosten.
 3. Budgetten binnen Coloriet 1995 hangen aan deeltaakplannen en zijn persoonlijk.
 4. Deeltaakplannen worden jaarlijks opgesteld, bijgelsteld en vastgesteld op MBO-wijze en vormt de legitimering van het werk.
 5. Coloriet 1995 introduceert aan de aanbodkant (intern) 2 nieuwe budgetten:
  het mentoraatsbudget en het functiebegeleidingsbudget.
 6. Coloriet 1995 stelt voor een speciaal budget voor projecten en soortgelijke speciale activiteiten in te stellen waarvoor aanvragen op MBO-wijze kunnen worden gedaan.
 7. De eigen-verdiensten worden per deelnemersactiviteit/product/dienst geadministreerd.
 8. Coloriet 1995 stelt voor met peildatum 1 januari het (exploitatie) functiebegeleidingsbudget met 50% van de eigen verdiensten te verminderen.
 9. Coloriet wil het in punt 8 bezuinigde exploitatiegeld aanwenden ter ondersteuning van andere niet/minder of nog niet/minder opbrengst-opleverende deelnemersactiviteiten.
 10. De exploitatiemiddelen dienen te allen tijde toereikend te zijn voor een minimale, maar volwaardige uitvoering van het volledig aanbod van het dagcentrum aan haar deelnemers.
 11. Overwogen dient te worden een speciaal beperkt groepsbudget voor de HV-groep in te stellen.
 12. De budgetten aan de organisatie-uitgaven-kant zullen niet veranderen. Wel zal de werving en de scholing/begeleiding post sterk vergroot worden.

14. Tenslotte: het begin is nu...