BIJLAGE 5

13. Conclusies, aanbevelingen en vervolg...

13a. Conclusies deelnemersbeleid...

13b. Conclusies personeelsbeleid...

13c. Conclusies accommodatiebeleid...

13d. Conclusies financieel beleid...