14a. Het doel...

Het ligt op tafel. Het hoge woord is eruit.
Als de lezer op deze pagina is aangekomen – gesteld dat hij op pagina 1 is begonnen – dan heeft de lezer nu een beeld.

Een beeld over de plannen voor Coloriet in 1995.
Een beeld over waartoe 4 personeelsleden tijdens 5 vergaderingen in staat zijn.
Een beeld over vooral de richting waarheen het met Coloriet zou (moeten) gaan.

De werkgroep herhaalt nogmaals haar onzekerheid:
Het was haar opdracht in kort tijdsbestek na te gaan hoe Coloriet er in 1995 uit zou kunnen zien. Op haar weg is de werkgroep vele vragen tegen gekomen. Zij heeft deze vragen vooral links laten liggen. De werkgroep is ingegaan op inventieve gedachten. Daaruit is een beeld ontwikkeld. Dat beeld heeft middels dit rapport handen en voeten gekregen.
Niet door alle vragen te beantwoorden, alle punten en komma’s te motiveren en alle tegenwerpingen – die wij ook zelf kunnen verzinnen – onder tafel te argumenteren.
De werkgroep heeft haar beeld slechts handen en voeten gegeven door de essentie ervan te onderbouwen.
Daarmee wordt het beeld realistisch.

Argumenten, motieven en aanvullend beleid komt pas echt goed aan de orde na de presentatie ervan. Op alle niveau’s. De werkgroep wil een richting aangeven: geen compleet uitgekauwd stuk met procedures, rijp voor ‘verticale behandeling’...

Maar de werkgroep wilde ook geen beeld produceren wat als een luchtkasteel blijft zweven.

Vandaar de 2 delen: Het beeld en de richting van Coloriet in 1995 in DEEL 1.
De kenmerken van dit beeld vanuit 4 beleidsterreinen onderbouwd in DEEL 2.

14a1. Een toekomstbeeld in grote lijnen...

In 1995 vind je in een verbouwd Coloriet – met 4 ruime ateliers, een keuken, kantine en een aparte vleugel voor hoog-verzorgingsbehoeftige deelnemers – minimaal 42 deelnemers die allen een eigen deelnemersfunctie vervullen. Opgebouwd uit deelactiviteiten. Een maatpak per persoon.

Zo kenmerkt het aanbod van Coloriet zich in:

 • basisveiligheid
 • verzorgende activiteiten
 • paramedische activiteiten
 • vormende activiteiten
 • arbeidsmatige activiteiten
 • ontspannende activiteiten

In de traditionele zin van het woord is het oude ‘groepensysteem’ met uitzondering van de HV-groep in de vleugel opgeheven.
Het personeel van het dagcentrum is te onderscheiden in:

 • management
 • specialisten\deskundigen

De deskundigen – voorheen groepsleiding – hebben in hun functie 3 deeltaken:

 • het mentoraat
 • de functiebegeleiding
 • de subtaak

Iedere personeelsfunctie wordt op evenwichtige wijze uit deze onderdelen opgebouwd.
Deeltijdplaatsingen vormen geen enkel probleem.

Ouder-worden binnen Coloriet behoort vanzelfsprekend te zijn. Dislocatie is even naar de achtergrond, maar wordt positief benaderd.

De realisering van het plan Coloriet 1995 vraagt een belangrijke aanpak m.b.t. training/scholing enz. betreffende de functie-eisen en het methodisch handelen.

Verantwoordelijkheden gaan maximaal samen met bevoegdheden. Budgetten worden verstrekt op basis van bijgewerkte mentroraatsplannen en functiebegeleidingsplannen, welke op MBO-wijze zijn opgesteld en worden vastgesteld.

Het plan Coloriet 1995 is gebaseerd op ongeveer de huidige budgetruimte. Vanuit de exploitatiemiddelen wordt een volwaardig aanbod gerealiseerd.
Andere inkomstenbronnen kunnen daar slechts aanvullend op werken. De eigen verdiensten per 1 januari worden gedeeltelijk maatstaf voor de hoogte van het functiebegeleidingsbudget in het erop volgende jaar t.b.v. andere deelnemersactiviteiten.

De ontwikkeling van de individuele deelnemer krijgt in dit aanbod optimale mogelijkheden. Aan dit uitgangspunt is de dagverblijf-organisatie – opnieuw – ondergeschikt gemaakt.

14b. De weg er naar toe...