15a. En nu: op de plank ermee...

Het rapport is klaar, de werkgroep heeft haar opdracht voltooid. En nu schuiven we de stoel naar achteren en wachten af...
Dat is nu net niet de bedoeling.

Wij brengen 3 aspecten in herinnering:

  1. De werkgroep Coloriet 1995 kreeg in haar samenstelling enig gewicht om duidelijk te maken dat het een belangrijke opdracht betrof en om erover te waken, dat er ook een bruikbaar resultaat uit zou komen.
  2. Het management van het dagcentrum voert jaarlijks een begrotingsgesprek met de directie en zo’n jaarlijks plan krijgt zijn meerwaarde indien het deel uitmaakt van een visie op langere termijn. Die visie ligt nu voor je.
  3. Uit ons eigen onderzoek is gebleken dat de dagcentrum-organisatie in zijn huidige vorm begint te ‘knellen’ i.p.v. een dienstbare vorm te zijn van de doelstelling, uitgangspunten en werkwijze.

Drie belangrijke redenen om niet achterover te gaan leunen. Om deze reden treft u in deze bijlage een aanzet voor de besprekingen en discussies over en naar aanleiding van dit rapport op allerlei niveau.

Tenslotte: de werkgroep heeft dit werk met veel plezier voltooid. En het staat als geheel achter de essentie van dit rapport: optimale individualisering van het deelnemersaanbod in volledige deelnemersfuncties langs de weg van mentoraatstaken en functiebegeleidingstaken.

Toch waarschuwt de werkgroep zichzelf en iedere lezer die bij de discussie betrokken is:

Indien het rapport na discussie als een lekke bal in de hoek ligt, terwijl er op tafel andere, ambitieuze en breedgedragen perspectieven in de vorm van nog uit te werken realistische varianten liggen..., dan heeft de werkgroep toch haar doel bereikt:
perspectief en beweging leveren voor 1995!

15a1. Gisteren is morgen vandaag...

De presentatie van dit rapport en de bespreking ervan vraagt veel tijd. Is het bijeenkomen en bespreken binnen de werkgroep intensief maar boeiend, de vertaling ervan in een handelbare vorm op papier blijkt vooral een race tegen de klok te zijn.

Het kopje boven dit onderdeel van deze bijlage dient een tweeledige boodschap:
Indien je structureel plannen hebt voor de dag van morgen, zul je vandaag bezig moeten zijn met hetgeen je gisteren aan plannen had.
Zo simpel is dat.

Dit geldt voor de uitvoering van dit rapport: doen dus.
Dit geldt ook voor de presentatie en de bespreking van dit rapport: doen dus.

De werkgroep heeft ervoor gekozen dit rapport te presenteren begin december 1990 en de bespreking ervan op alle niveaus afgerond te hebben eind januari 1991.

15b. Presentatie intern...