15b. Presentatie intern...

15b1. Dagcentrum en stichting...

De werkgroep hoopt dit rapport met bijlagen in de allereerste plaats te kunnen presenteren in een Lopende-Zakenvergadering of een speciaal daarvoor belegde bijeenkomst in begin december 1990.

Enkele werkgroepleden houden zich bezig met de voorbereiding van die speciale bijeenkomst.
Bedoeld zijn hier alle personeelsleden in direct dienstverband van Coloriet.

In de weken die daarop volgen, worden door leden van de werkgroep volgens een reeds gemaakt rooster discussiegesprekken gevoerd met de personeelsleden van Coloriet. Half januari 1991 dient deze ronde – zo mogelijk of zo nodig plenair – afgesloten te worden.

Half december 1990 wordt dit rapport gepresenteerd in:

 • het begeleidingsteam Coloriet/WvG
 • DVO-sector-overleg.

In het reguliere overleg van de beide overlegvormen van januari 1991 kan dit rapport – zonodig – besproken worden.

Eind januari 1991 komt de werkgroep Coloriet 1995 voor de laatste maal bijeen om ‘de brokken’ op te vegen, de wonden te likken, de opdracht terug te geven of het rapport definitief te maken.

15b2. Discussies in grote lijnen...

Over de wijze waarop de discussie op diverse niveaus gevoerd zal worden, valt op dit moment het volgende op te merken.

 • Het zullen voornamelijk open discussies met een aantal aandachtsvelden zijn.
  Bij iedere punt en iedere komma kan stilgestaan worden.
 • Het zullen individuele discussies zijn met maximaal 2 personeelsleden die gelegenheid krijgen met enkele werkgroepleden van gedachten te wisselen.
 • Van iedere discussie wordt een kort verslagje in hoofdpunten gemaakt t.b.v. de werkgroepbespreking van eind januari 1991.
 • Er wordt een Lopende-Zakenlijst opgebouwd van aspecten, (aanvullende) ideeën en hobbels welke niet of onvoldoende in het rapport aan de orde zijn geweest.
 • Aandachtsvelden voor ieder gesprek:
  • de richting waarheen het rapport verwijst
  • HV-groep
  • de deelnemersfunctie(s)
  • de personeelsfunctie(s)
  • de noodzakelijke attitude
  • de route en fasering
  • Omdat de realisering van dit rapport staat of valt met de mate waarop de inhoud ‘gedragen’ wordt door alle meest direct-betrokkenen is gekozen voor de volgorde in presentatie en bespreking waarbij de meest betrokken personeelsleden ‘vooraan’ zitten.
   Daarna volgen de andere niveaus.

   Echter, aangezien op alle niveaus waardevolle reacties denkbaar zijn, wordt niet gewacht met de presentatie ervan totdat de discussies op de werkvloer volledig zijn afgerond. De werkgroep kiest ervoor een procedure te hanteren die in betrekkelijk korte tijd (2 maanden) op alle niveaus afgerond kan worden.
   Zodat daarna ook eenmalig alle resultaten van die discussies verwerkt kunnen worden.

   15c. Presentatie extern...