15c. Presentatie extern...

Het is denkbaar dat de wenselijkheid wordt aangetoond dat het rapport Coloriet 1995 in zijn uiteindelijke versie (januari/februari 1991) ook een presentatie extern krijgt.

Te denken valt hierbij aan FIAD, ROZ, collega-dagverblijven, overige sectoren Keerkring, Verbindingskantoor, enz.

Eigenlijk is een presentatie extern wel zeker, indien je de verwanten ook onder het begrip extern rekent.

De werkgroep heeft zich over deze fase niet beraden.
Zij meent dat haar werkzaamheden met de presentatie van het rapport Coloriet 1995 eind januari 1991 beëindigd zullen zijn.

Het management van Coloriet zal op dat moment – mede op basis van het gewicht wat het rapport dan zal hebben gekregen – een route van presentatie, verspreiding en eventueel van bespreking en toelichting moeten uitzetten.

15d. Lopende zakenlijst...