15d. Lopende zakenlijst...

De laatste regels van dit rapport.
Het is een Lopende Zakenlijst.

  • Het betreft een lijst van aspecten, plannen, zaken en ontwikkelingen waaraan tijdens de werkgroepvergaderingen wel aandacht is besteed, maar welke in deze versie van dit rapport niet (in voldoende mate) tot uitdrukking zijn gekomen.
  • Het betreffen zaken die in de werkgroep niet besproken – soms zelfs niet eens genoemd – zijn, maar die tijdens de totstandkoming van deze versie van het rapport ‘boven komen drijven’.
  • Toegevoegd aan deze Lopende Zakenlijst worden die elementen die tijdens de komende discussieronden december 1990-januari 1991 nog aangereikt zullen worden.

***

DATUM LOPENDE ZAKENLIJST (1)
Ontslagrecht voor deelnemers m.b.t. onderdelen van hun deelnemersfunctie
Plaatsing van nieuwe deelnemers (1e fase)
Onderscheid bij nieuw aan te nemen personeel m.b.t. eisenpakket (bevoegd/onbevoegd)

***

DATUM LOPENDE ZAKENLIJST (2)
Dagprogramma kantinedienst

***

DATUM LOPENDE ZAKENLIJST (3)