3b. Toekomstbeelden naar je toe halen...

De werkgroep COLORIET 1995 heeft in haar werkzaamheden voortdurend in de toekomst geleefd. Hoe zou COLORIET er in 1995 uit kunnen zien?
Het zijn niet de frustraties van alle dag geweest die ons reikhalzend doen uitzien naar betere tijden. Evenmin was het de bedoeling om ons op legale wijze over te geven aan dagdromen...

De vraagstelling had maar 1 doel: ook in de (verdere) toekomst zullen er geestelijk gehandicapte volwassenen aangewezen zijn op een of andere wijze van dagbesteding. Hoe zou die dagbesteding er vanuit Coloriet uit kunnen zien en kunnen we dan iets toevoegen aan de situatie van vandaag?
Dat betekent dat er binnen de werkgroep doelbewust allerlei min of meer knellende omstandigheden in het heden zijn losgelaten teneinde in de toekomst een nieuwe situatie te schetsen.

Echter, deze nieuwe situatie mag geen luchtkasteel blijken te zijn. Dus zullen er realistische uitgangsposities en realistische prioriteiten moeten worden gekozen teneinde een nieuwe situatie toch ‘handen en voeten’ te geven.
Welnu, zo heeft de werkgroep dan ook haar taak opgevat:
Op optimale wijze heeft zij zich los van de huidige realiteit gestort op de vraagstelling om vervolgens de beelden en idealen die op tafel kwamen te voorzien van uitgangspunten, voorwaarden en (visie)opvattingen, waardoor de beelden handen en voeten kregen. Samen met de antwoorden op de vraag ‘hoe vanuit de huidige situatie dat beeld anno 1995 naar je toe te halen’ maakt het de werkzaamheden van de werkgroep kompleet en wordt er een weg gebaand naar dat jaartal.

Coloriet 1995

In de werkgroep Coloriet 1995 zitten uitsluitend broodetende profeten. Het was voor de werkgroep derhalve absoluut niet relevant om op iedere vraag een antwoord te geven. Vele vragen zijn gesteld, weinige zijn beantwoord. Veel van de weinige antwoorden bevatten weer nieuwe vragen.
De enige vraag die echt relevant is, is echter wel beantwoord:
Waar moet het met Coloriet naar toe?

De werkgroep is zich gedurende haar werk voortdurend bewust geweest dat met het beantwoorden van die vraag allerlei problemen moeilijk te beoordelen zijn. Tevens is de werkgroep zich bewust geweest dat vele problemen niet eens benoembaar zijn, eenvoudig omdat ze niet te voorzien zijn.
Het enige waarmee de werkgroep heeft gewerkt zijn de volgende simpele gegevens:

  1. Ook in 1995 zullen er deelnemers zijn.
  2. Ook in 1995 zal er een accommodatie zijn.
  3. Ook in 1995 zal er personeel zijn.
  4. Ook in 1995 zal er geld zijn.
  5. En in 1990 is er kennis en enthousiasme om volgens plan toe te werken naar 1995.
  6. En in 1990 is er de noodzaak om de nodige beleidsvoornemens voor te bereiden om van 1995 een succes te kunnen maken.


Coloriet vóór de verbouwing

3c. Taakstelling van de werkgroep...