3c. Taakstelling van de werkgroep...

Sedert de start van KEERKRING als stichting voor hulpverlening aan verstandelijk gehandicapten regio Rijnmond, wordt de organisatie van de hulpverlening op moderne(re) wijze opgezet.
Decentralisatie is hierbij een belangrijk sleutelwoord.

Twee aspecten zijn hierbij van bijzonder belang:

  • Door decentralisatie krijgt de werknemer op de werkplek optimale mogelijkheden zijn eigen doelen en keuzes te stellen.
  • Deze doelen en keuzes worden jaarlijks vervat in een beleidsplan welke door de directie wordt gefiatteerd.

Uiteraard omvat decentralisatie (veel) meer aspecten maar het zijn in dit verband juist deze aspecten die de nodige verplichtingen met zich meebrengen. Immers, eigen keuzes en eigen doelen kunnen maken en stellen leidt wel tot de verplichting je te bezinnen over de huidige en toekomstige wijze van werken. En dat is niet voldoende: na deze bezinning behoort er ook een realistisch plan uit te rollen waar je in geloven kan (of durft).

Welnu, eind 1990 volgt er een begrotingsgesprek met de directie voor 1991. Begin 1990 heeft het hoofd van COLORIET zichzelf ten doel gesteld om samen met enkele geïnteresseerde personeelsleden van Coloriet, een toekomstbeeld op te stellen voor Coloriet 1995.
Dat toekomstbeeld zal in een beperkte periode (6 maanden) tot stand moeten komen en gebruikt kunnen worden voor

  1. discussie daarover intern en extern daarna;
  2. de basis tijdens de begrotingsgesprekken voor 1991 en latere jaren.

Zowel het gegeven dat het hier een discussiestuk betreft als het feit dat de rapportage in een beperkte tijd tot stand moest komen geven aan, dat het hier geen dictaat betreft en evenmin dat op alle vragen een passend antwoord is gegeven.

Het rapport bewandelt grote lijnen en zet juist deze grote lijnen in een duidelijke, eenduidige en gemotiveerde richting. Vragen die bij de keuze van die grote lijnen naar boven komen, zijn wel beantwoord. De vragen en problemen die de komende jaren ongetwijfeld nog om inventiviteit zullen vragen, kunnen pas slechts dan beantwoord worden, als wij tegen de grote lijnen van dit rapport ‘ja’ durven zeggen.

4. Procedure van de werkgroep...