4b. Werkwijze van de Werkgroep...

De werkgroep had een half jaar voor haar opdracht maandelijks een dagdeel voor haar werkzaamheden gereserveerd.

De werkwijze van de werkgroep is langs twee kanten te benaderen:

  • Twee keer is er gesproken over een centraal thema, waarbij alle aspecten welke met dat thema verbonden zijn op tafel zijn gekomen. De derde keer is er een ‘plaatje’ gepresenteerd welke een neerslag vormt van de eerste twee keer. Daarbij zijn de ontbrekende delen, aspecten en problematieken benoemd en als huiswerk meegenomen. De vierde keer zijn de ontbrekende delen ingepast, de aspecten richtinggevend gemaakt en de problematieken beantwoord. De vijfde keer stond de conceptrapportage ter discussie en de vraag – voor zover nog niet aan de orde – m.b.t. het tijdpad 1990-1995.

  • De werkgroep heeft gebruik gemaakt van literatuur, van kennis en eigen ervaringen. De werkgroep heeft het middel discussie gebruikt zonder praatpapier zowel als met praatpapier als basis. De werkgroep heeft gebruik gemaakt van rollenspel, teneinde zich te kunnen verplaatsen in situaties en personen. De werkgroep heeft gebruik gemaakt van dislocatie; zowel in tijd als in plaats heeft de werkgroep zich optimaal afgezonderd van de ‘dagelijkse Coloriet-beslommeringen’. De verslaggeving van de werkgroep naar de overige personeelsleden in Coloriet is minimaal geweest. De grote lijn van iedere bijeenkomst van de werkgroep is aangestipt tijdens de eerstvolgende Lopende-Zaken-vergadering. De bedoeling hiervan is niet geweest om lekker geheimzinnig bezig te zijn, integendeel. Maar het was wel noodzakelijk – wil je in korte tijd tot resultaten komen – om het proces binnen de werkgroep zo min mogelijk door discussie op allerlei niveau buiten de werkgroep te hinderen.

Iedere bijeenkomst is genotuleerd voor intern gebruik.
Iedere deelnemer aan de werkgroep is gerechtigd vrijuit te spreken.
Iedere bijeenkomst bestond uit een informeel (overgangs) gedeelte, al dan niet met maaltijd, een eerste ronde, een pauze en een tweede ronde gevolgd door een terugblik.

4c. Vergaderschema...