4c. Vergaderschema...

De werkgroep is in totaal 5 keer bijeen geweest. Wij hebben er voor gekozen om de bijeenkomsten ongeveer iedere maand te laten plaatsvinden. De zomermaanden hebben hierop geen uitzondering gemaakt.
In deze periode was het echter – i.v.m. vakantie van personeelsleden – wel noodzakelijk om enkele keren ’s avonds te vergaderen. Inval viel anders niet te regelen.

juni 1990
juli 1990
augustus 1990
oktober 1990
november 1990

De bijeenkomsten duurden in totaal 4.00 uur per keer.
1.00 uur werd gebruikt voor omschakeling
1.00 uur 1e ronde
0.15 uur pauze
1.00 uur 2e ronde
0.30 uur samenvatting en afsluiting

5. Uitgangspositie...