8. Uitleiding DEEL 1...

Dit was deel 1 van het rapport Coloriet 1995.
In deel 2 vindt u de onderbouwing van de in deel 1 geschreven situatie.

Aangezien voor vele lezers allerhande bijlagen met achtergronden en motieven minder interessant zullen zijn, hebben wij in DEEL 1 ons beperkt tot de samenstelling, werkwijze, verantwoording van de werkgroep Coloriet 1995 en hun uitkomsten, terwijl wij met DEEL 2 een motivatie en onderbouwing leveren van die uitkomsten en het TIJDPAD hoe Coloriet van 1990 tot 1995 kan veranderen in de door ons gewenste richting.